top of page

VÅRA TJÄNSTER

Image by Marten Bjork

Att hjälpa våra kunder till en bekymmersfri vardag

Vår kärnverksamhet innehåller fastighetstekniska tjänster, byggtjänster och energismarta lösningar. Vi erbjuder marknaden en helhetslösning gällande installation, underhåll och byggtjänster. En del av vår kärnverksamhet är ett helhetsansvar och samordning av projektets samtliga delar. Vissa delar sker via våra samarbetspartners som vi samarbetat med under många år.

Vi erbjuder även fastighetsdrift och service. Vårt mål är att attrahera kunder som vill utveckla sina fastigheter ur ett sunt och hållbart livscykelperspektiv.

Tillsammans har vi lång och bred erfarenhet och kan ta oss an allt från specifika enskilda arbeten till stora totalentreprenader.

Vi erbjuder våra tjänster till flera olika fastighetsägare och verksamheter på den offentliga och kommersiella marknaden.

Image by James Sullivan

Vanliga uppdrag

Exempel på vanliga uppdrag

Image by Saskia van Manen

Tekniska installationer

Image by Daniel McCullough

Projektledning

Image by Tolu Olubode

Entreprenader

Image by israel palacio

Energioptimering

Image by Dakota Roos

Byggservice

Image by Steve Pancrate

Ren luft

Våra tjänster

Läs mer om respektive område

bottom of page