top of page

Hållbar arbetsplats

Property Maintenance ska vara en attraktiv arbetsgivare. Trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, leverantörer samt personer som vistas på vår arbetsplats är en självklarhet!

Vi ska bidra till en positiv utveckling för våra medarbetare och vår verksamhet.

 

Property Maintenance tar ett socialt ansvar både internt och externt, detta åstadkommer vi genom

Globala mål  bild 3.png
Globala mål bild 4.png
Globala mål bild 5.png
Globala mål bild 8.png
Globala mål bild 10.png

Vi söker ständigt efter duktiga medarbetare, skicka gärna in en ansökan idag.

Anständiga arbetsvillkor för våra medarbetare genom kollektivavtal

Minskad ojämlikhet avseende inkomst, kön & etnicitet

Jämställdhet där alla har samma rättigheter, skyldigheter & möjligheter

Involvera våra medarbetare i vårt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker

Arbeta med förbättringsförslag

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Friskvård för att bidra till friska medarbetare

Vi ska verka för finansiell stabilitet & hållbar ekonomisk tillväxt genom god affärsetik såväl inom företaget som i förhållande till kunder, leverantörer & samarbetspartners

Hjälpa personer in till arbetslivet genom t.ex. att erbjuda praktik- och lärlingsplatser

bottom of page