top of page

Minskad miljö & klimatpåverkan

Vi ska genom våra tjänster, vårt uppförande och våra handlingar minimera negativ miljö- och klimatpåverkan.

Detta åstadkommer vi genom

Globala mål bild 7.png
Globala mål bild 9.png
Globala målen bild 13.png
Globala målen bild 15.png

Bekämpa klimatförändringar genom vilka utsläpp vi hanterar

Kontrollerad deponi och återvinning genom att minimera avfall genom effektiv materialhantering

Hållbar energi med tillförlitlig, förnybar energi samt rena bränslen samt energioptimeringar för fastigheter

Alltid i första hand använda miljömässigt bästa leverantören eller produkten, detta för att minska vårt klimatavtryck

Bekämpa luftföroreningar genom nytänkande & innovativa lösningar

bottom of page