top of page

OM OSS

Property logo.png
Property logotyp BYGG.png
Property logo energi.png
Image by Étienne Beauregard-Riverin

Property Maintenance är ett företag med kärnverksamhet inom fastighetstekniska tjänster, byggtjänster och energismarta lösningar. Vi erbjuder marknaden en helhetslösning gällande installation, underhåll och byggtjänster, vi erbjuder även fastighetsdrift och service. Vårt mål är att attrahera kunder som vill utveckla sina fastigheter ur ett sunt och hållbart livscykelperspektiv.

 

När marknadens arbetssätt förändras i snabb takt levererar vi fortsatt med hög servicenivå och kvalitet. Vi ser till att kundernas behov och myndigheternas krav är uppfyllda och ger våra kunder tillgång till de senaste innovationerna på marknaden inom vår bransch. Vi hjälper våra kunder att spara energi genom innovativa lösningar och genom att optimera kundernas befintliga anläggningar.

 

För att lyckas med ovan nämnda så krävs det att vi kan attrahera marknadens främsta fastighetstekniker, installatörer och byggnadsarbetare. Detta gör vi genom att erbjuda våra personal en personlig utveckling och en utvecklande miljö att arbeta i så vi får personer som brinner för sitt jobb och kundernas anläggningar.

Grundandes

Property Maintenance grundades 2020 med ambitionen att erbjuda marknaden en pålitlig partner. En partner som tar fullt ansvar för sina leveranser, med kundernas behov i fokus så att kunderna fullt ut får ägna sig åt sina kärnverksamheter.

Vår samlade erfarenhet inom vår kärnverksamhet är mycket lång, vi har tillsammans verkat i ledande positioner i några av marknadens ledande företag i närmare 50 år.

Bolaget startades för att erbjuda fastighetsmarknaden en seriös och pålitlig partner.

Våra värderingar

Partnerskap

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos våra kunder och deras kunder. Vi finns för att hjälpa våra kunder att göra sina visioner till verklighet. Vi är ärliga, transparanta och öppna i våra relationer till våra kunder och samarbetspartners.

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt agerande och våra resultat.

Vi tar ansvar för våra åtagande och utföranden, vi håller det vi lovar och tar egna initiativ utifrån de lagar, regler och föreskrifter som råder. Vi tar ansvar för vår arbetsmiljö och säkerhet, vi tar del av och anpassar oss till de lokala bestämmelser som gäller på varje unik arbetsplats.

Pålitlighet

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Property Maintenance. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen för att uppnå hållbarhet i vår leverans.

Entreprenörskap

Vi ska vara nytänkande och våga prova nya metoder, vi ska vara delaktiga i framtidens utveckling inom våra arbetsområden.

Vi vågar prova nya idéer och arbetssätt.

Vi driver utvecklingen tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi tar ansvar och är delaktiga i vår och i våra medarbetares utveckling.

bottom of page